ad
ad
ad
ad

5 Comments

 1. 5

  Ceglédi

  TAKÁCS ÉS TE, SEHONNAI ABONYI PROSZTÓ:TOVÁBB! TOVÁBB!
  LENIN ELVTÁRS VISSZAADTA A LABDÁT A GYERMEKEKNEK, MIVEL JÓ KEDVÉBEN VALA, HISZEN KÖZÉJÜK IS LÖVETHETETT VOLNA!…
  “… A zsidónak a világ új berendezésében óriási szerepe lesz. A zsidó simulékony, kitűnően alkalmazkodó, és főleg mérhetetlenül kegyetlen. Orosz ember egy orosz ellenforradalmárral soha nem tudna oly kegyetlenül eljárni, mint a zsidó megteszi.” – Vlagyimir Iljics Uljanov- Lenin
  A CIGÁNYBŰNÖZŐ, BŰNÖZŐ CIGÁNY OLIGARCHÁJÁNAK NEM SIKERÜLT EZT A MILLIÁRDOT SEM ELLOPNIA!
  Arany 200
  https://cegledipanorama.hu/2017-02-24/arany-200/
  A nagykőrösiek büszkén vallják, hogy Nagykőrös Arany János városa. Azt hiszem, hogy ezt annál inkább is tehetik, mert nemzetünk nagy költője életének igen nehéz időszakában nyújtott Nagykőrös otthont és megélhetést.
  https://cegledipanorama.hu/2017-02-08/megujul-az-arany-evre-a-nagykorosi-kulturalis-kozpont/
  “BÜSZKÉK” LEHETÜNK A LAKTANYÁNKAT ELHERDÁLÓ ABONYI PAROSZTÓRA! Hiszen azt is neki köszönhetjük, hogy ma már nem a megyaszón született ceglédi plébános, Mészáros Lőrinc nevét viseli egyik általános iskolánk! Az identitászavaros jöttment ceglédi vezetőknek valamiért büdös volt a parasztfelkelés mártírja! Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen városunkban a Szabadság téren Kossuth szobor van, míg a Kossuth téren Dózsa György szobra áll…Nehogy a Dózsa-féle parasztfelkelésre emlékeztessen Mészáros Lőrinc mártír ceglédi pap, “nekünk” a százmilliárdokat ellopó felcsúti gázszerelő, Mészáros Lőrincre van szükségünk…, mert hát Ő a “nemzet gázszerelője”,, ezért nincs szükségünk valódi mártírokra, nekünk a szemét, mocskos tolvaj kell, hozzátok csak Őt a köztudatba!
  CEGLÉDI VEZETŐK! TOVÁBB! TOVÁBB!
  TAKÁCS! AZ UGYERT IS TÉRKÖVEZNI! TOVÁBB! TOVÁBB!
  A TÖRVÉNYTELENSÉGEKRE NEM REAÁLNI, TOVÁBB! TOVÁBB!

  MÉSZÁROS LŐRINC KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGYASZÓ
  http://www.megyaszoiskola.hu/iskolankrol-megyaszo-iskola/nevadonk-meszaros-lorinc

  Arany János (költő)

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_János_(költő)

  Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyik legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai.

  Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyik legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai.

  Arany János látnok is volt nemcsak az egyik legnagyobb magyar költő. A forradalom és szabadságharc leverése után – a jujdejó Habsburgok verették le – egyenjogúságot kaptak a jujdejók és mára oda szinte mindenünk…A mindenkori “magyar” kormány együtt, közösen lopja, rabolja a magyar népet, Soros György vezetésével. Most éppen az egyik volt ösztöndíjas cigánybúnözője lop ezer milliárdokat, Mészáros Lörinc nevű felcsúti strómanjával!

  MIELŐTT VALAMELYIK LELKES “MAGYAR” OLVASÓ FELJELENTENÉ ARANY JÁNOST, HOLMI KÖZÖNSÉG ELLENI IZGATÁSÉRT, RASSZIZMUSÉRT, KÖZLÖM VELE, HOGY A KÖLTŐ MÁR NEM ÉL, 200 ÉVVEL EZELŐTT SZÜLETETT…

  ARANY JÁNOS AZ ÖRÖK ZSIDÓ

  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
  Vész és vihar hajt engemet,
  Alattam a föld nem szilárd,
  Fejem fölött kétélü bárd…
  Tovább! tovább!
  Az út, hová talpam nyomul,
  Sűlyed, ropog, átvékonyul;
  Ónsúllyal a kolosszi lég
  Elzúzna, ha megállanék…
  Tovább! tovább!

  Rettent a perc, a létező,
  S teher minden következő;
  Új léptem új kigyón tapod:
  Gyülőlöm a mát s holnapot…
  Tovább! tovább!

  Éhes vagyok: ennem iszony;
  Láng az ital, midőn iszom;
  Álmam szilaj fölrettenés,
  Kárpit megől szivembe kés…
  Tovább! tovább!

  S melyet hazud a sivatag,
  Mind délibáb: tó és patak;
  Gyümölcs unszol, friss balzsamu:
  Kivűl arany, belűl hamu…
  Tovább! tovább!

  Rohannom kell – s a földi boly
  Mellettem gyorsan visszafoly:
  Ködfátyol-kép az emberek:
  Én egy arcot sem ismerek…
  Tovább! tovább!

  Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
  Útam habár közé vegyül:
  Érzem, mint csónak a habot,
  Hogy átmenet mind rám csapott…
  Tovább! tovább!

  Az üstökös meg’ visszatér,
  Kiröppent nyíl oda is ér,
  Az eldobott kő megpihen:
  Én céltalan, én szüntelen
  Tovább! tovább!

  Pusztán folyam mért nem vagyok,
  Hogy inna fel aszú homok!
  Mért nem futó, veszett vihar,
  Mely ormokon egyszer kihal…
  Tovább! tovább!

  Irígylem az ágról szakadt
  Levelkét: hisz majd fennakad;
  Irígylem az ördögszekért:
  Árokba hull: céljához ért…
  Tovább! tovább!

  Szegény zsidó… Szegény szivem:
  Elébb-utóbb majd megpihen.
  Az irgalom nagy és örök,
  Megszán s átkom nem mennydörög:
  Tovább! tovább!

  (1860.)

  Reply
 2. 4

  Ceglédi

  SZAROS-HUGYOS ELEGANCIA A BELVÁROSBAN:TAKÁCS LÁSZLÓ A KORRUPT KÉPVISELŐKBŐL KREÁLT EGY BIZOTTSÁGOT, AMELY KIMONDTA,HOGY “MINDEN RENDBEN.” TAKÁCS! HA A GERJE PARTI CSORDÁK TÉRKÖVEZÉSÉVEL IS VÉGEZTÉL, AKKOR IS JOGTALANUL VAGY POLGÁRMESTER ÉS TÖRVÉNYTELENÜL KEZDTÉL JOGSZABÁLYOKAT, SZERZŐDÉSEKET ALÁIRKÁLNI!

  A CEGLÉDI KÉPVISELŐTESTÜLETET FEL KELL OSZLATNI! KÁROLY FERENC A SAJÁT APJÁNAK SZAVAZOTT MEG MUNKÁKAT!

  Anarquista
  2017. február 18. (szombat), 20:02

  T László a többi korrupt képviselőből kreált egy bizottságot, amely kimondta, hogy minden rendben van. Nem érdekli, hogy a NERtársai által is hozott törvény szerint jogtalanul volt polgármester, jogtalanul írt alá szerződéseket, hozott jogszabályokat. Az egész képviselőtestületet a polgármesterrel együtt fel kell oszlatni! Károly Ferenc ezenkívül apukája cégének szavazott meg munkákat, megbízásokat. Ez nem összeférhetetlenség? Kilóra megveszik a szavazókat, majd hatalomra jutva a ,,befektetésük” többszörösét lopják a közösből.

  Ha meg tudják oldani, hogy mindenki interneten vallja be az adóját, akkor miért nem tudják megoldani, hogy a tolvaj képviselők helyett a lakosság dönthessen, szavazhasson közösségi dolgokról? Mert diktatúra van!

  Polgármesteri és képviselői

  összeférhetetlenség

  http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/66/61000/Polgármesteri és képviselői összeférhetetlenség.pdf

  https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

  Összeférhetetlenség

  72. §60 (1)61 A 3000 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének, valamint a 3000 fő feletti település társadalmi megbízatású polgármesterének összeférhetetlenségére a 36. §-t kell alkalmazni.

  (2)62 A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere – a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével – egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.

  Összeférhetetlenségi eljárás
  37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.

  (2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára – az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján – a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell.

  (3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor.

  A JÖTTMENT ABONYI PARASZT, TÖBB MINT 18 EZER NÉGYZETMÉTERNYI TERÜLETET HERDÁLT EL 21 MILLIÓ FT-ÉRT ÉS EGYENLŐRE BÖRTÖN HELYETT, A PARLAMENTI CSÜRHE KÖZÖTT ESZI A FENE!

  Bagóért eladott közvagyon a Fidesz-irányítású Cegléden
  http://hvg.hu/itthon/20100622_botranyos_ingatlanugy_cegleden

  Az állami vagyon elherdálása ellen kampányoló Fidesz imázsának is árthat, ami a fideszes vezetésű Cegléden történt: mint azt a hvg.hu kiderítette, az egykor katonai laktanyaként működő ingatlankomplexumban potom 21 millió forintért adott túl több épületen az önkormányzat, ráadásul pályáztatás nélkül. A polgármester szerint az eladás rendben van. Csakhogy az ügyben már a rendőrség is nyomoz, igaz, ezt nem veri nagydobra a városvezetés.
  Élete egyik legjobb üzletét könyvelhette el Károly Ferenc ceglédi vállalkozó, amikor 2008 júliusában a helyi önkormányzat eladta cégének, az Elastic ’91 Kft.-nek a város tulajdonában álló néhai Dózsa György laktanya egy részét, mindössze nettó 21 millió forintért. Nem kis területről van szó: az összesen nagyjából harminc hektáros laktanyából több mint 18 ezer négyzetméternyi terület, illetve az azon fekvő épületek kerültek az Elastic ’91 tulajdonába. Így egyebek mellett öt barakkszerű, egyenkét kb. 220 négyzetméteres raktárépülettel, egy nagyjából 1400 négyzetméteres, kétszintes irodaházzal, egy szintén kétszintes, körülbelül 1200 négyzetméteres irattári épülettel, egy valaha autómosó és javítóműhelyként szolgáló, kb. négyszáz négyzetméteres épülettel lett gazdagabb Károly vállalkozása. Mindezért még versenyeznie sem kellett más cégekkel, merthogy az önkormányzat – fittyet hányva a jogszabályokra – pályáztatás nélkül adta el az épületeket, miután a vállalkozó megkereste őket ajánlatával. Bár – mint megtudtuk – elsőre még ennél is alacsonyabb árat, cirka 17 milliót ajánlott az ingatlanokért.

  Az egykori laktanyát még 2006-ban adta oda a városnak a Honvédelmi Minisztérium, méghozzá ingyen. A gyanús ingatlaneladás ügyében már a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság is nyomoz ismeretlen tettes ellen, miután valaki feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen. Az adásvételi szerződést a jegyzőn kívül a fideszes polgármester, Földi László írta alá. Cegléd első embere a legutóbbi országgyűlési választások óta már nemcsak polgármester, hanem a Fidesz-KDNP parlamenti frakcióját is erősíti.

  SZAROS-HUGYOS ELEGANCIA A BELVÁROSBAN:KÁROLY FERENC KÖZPÉNZ OLIGARCHA ÉPÍTKEZIK AZ ÁRPÁD UTCÁBAN
  Belvárosi elegancia az Árpád utcában
  https://cegledipanorama.hu/2017-02-16/belvarosi-elegancia-az-arpad-utcaban/

  Reply
 3. 3

  Ceglédi

  ÖRÖMHÍR!:A “NEMZET GÁZSZERELŐJE” EZT A KÖZEL EGY MILLIÁRDOT NEM TUDTA ELLOPNI: 800 MILLIÓ FT-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSRE, A CIGÁNYBŰNÖZŐ, BŰNÖZŐ CIGÁNY CSICSKÁINAK, SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN TÖRTÉNŐ NYÁLVERÉSÉRE:

  MÉSZÁROS LŐRINCNEK CSAK HEVES MEGYÉBEN 130 MILLIÁRD FORINTNYI ÉRDEKELTSÉGE VAN
  http://alfahir.hu/2017/02/17/meszaros_lorinc_vagyon_n1tv_felderito

  Reply
 4. 2

  Ceglédi

  “Mindenki látja, hogy egy hazaáruló rablóbanda vezeti Magyarországot”
  http://sztarklikk.hu/kozelet/mindenki-latja-hogy-egy-hazaarulo-rablobanda-vezeti-magyarorszagot/321509/

  Mindenki látja, hogy egy hazaáruló rablóbanda vezeti az országot, ez is lop, az is lop, ám a többség azzal magyarázza a jelenséget, hogy “…mindig így volt e világi élet…” – ezt Parti Nagy Lajos író mondta – pont egy évvel ezelőtt – azon a pécsi pódiumbeszélgetésen, amit az ALMA alapítvány szervezett, és amelyen beszélgetőpartnere Kulka János volt. Érdemes újra felidéznünk mondataikat, és átgondolnunk, mi is változott az elmúlt egy évben.

  https://444.hu/2016/06/20/a-kdnp-s-foldi-laszlo-16-millioert-negy-laptopot-vett-maganak-a-mi-penzunkbol

  https://www.vasarnapihirek.hu/szerintem/heti_abszurd_elet_a_husosfazeknal

  Reply
 5. 1

  Ceglédi

  TAKÁCS! FÖLDIMALAC! HOZZÁTOK HASONLÓ, DRÓTON RÁNGATOTT RIPACSOK JÁTSSZÁK A HAZAFIT! ERRE POFÁZZATOK MÁR VALAMIT!
  Bagóért eladott közvagyon a Fidesz-irányítású Cegléden
  http://hvg.hu/itthon/20100622_botranyos_ingatlanugy_cegleden
  A MINDENKORI “MAGYAR” KORMÁNY ÉVTIZEDEK ÓTA MEGLOPJA A KÖLTSÉGVETÉST:AZ ATOMERŐMŰ BEVÉTELE EGY OROSZ SZÁMLÁRA KERÜL KIFIZETÉSRE,AMIT AZ OROSZOK SOHASEM LÁTTAK,MINT KORMÁNYZATI SZÁMLASZÁMOT! EGY CSAPAT TITOKBAN KINYOMOZTA,HOGY KIK ZSEBÉBE KERÜL A PÉNZ! UGYANEZ A HELYZET A MOL-AL,GÁZZAL STB. A PÉNZT ELLOPJÁK,MINTHA SOSEM LÉTEZETT VOLNA,MIKÖZBEN AZ EMBEREKET HÜLYÍTIK! A 80-AS ÉVEKBEN EZ MÉG KÖNNYEN MENT NEKIK,DE MA MÁR EGYRE TÖBBEN AKARNAK A LOPOTT PÉNZEKBŐL:A TÖBBSÉG PEDIG CSAK SZENVED A SZAROS MORZSÁKBÓL,AMI CSAK ARRA ELÉG NEKIK,HOGY MÁSNAP IS EL TUDJANAK MENNI RABSZOLGÁNAK:KÉSZÜLT RÓLA FELVÉTEL!
  Szóval lett titkos nyomozás és kiderült hogy kik azok akinek a számláira kerül a pénz az atomerőmű bevétele és a többi. akkor még a posta alá tartozott a távközlés is és az a bevétel is lábra kelt, a máv, a mol, a gázbevételek – alig érkezett be valami az államkasszákba és ami beérkezett az nyomtalanul el is tűnt szinte azonnal. Az orosz csapat is el volt hűlve és sokáig alig akarták elhinni hogy a másik oldal igazat mond. Egymásra gyanakodtak hogy azok hazudnak – és nem. Ez volt a valóság.
  LENYÚLTÁK A PÉNZT ÉS MA IS EZT CSINÁLJÁK! SOROS GYÖRGY ÉS BŰNSZERVEZETE, ÁLLAMOK KÖLTSÉGVETÉSEIT LOPJA EL, SOROS ÖSZTÖNDÍJAS CIGÁNYBŰNÖZŐJÉVEL, BŰNÖZŐ CIGÁNYÁVAL EGYÜTT!
  A PÉNZ OLIGARCHÁK SZÁMLÁIRA ÉRKEZIK!
  A MILLIÁRDOS BAYER MOSAKODIK A MOSZADDAL A HÁTA MÖGÖTT
  EZEK A SZARHÁZIAK AZ ATOMERŐMŰBÖL TÖMIK A ZSEBÜKET,MIKÖZBEN FELÉLIK A LEVEGŐT ÉS A VIZET ÉS ÉLHETETLENNÉ TESZIK A FÖLDET!
  DRÓTON RÁNGATOTT RIPACSOK JÁTSSZÁK A HAZAFIT ÉS A FÉL ANALFABÉTA KONZUMIDIÓTÁK MEG AZ ÉRTELMES NÉPET!

  Reply

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2016. Ceglédi Panoráma